ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk Revit Structure Essentials (ผู้เริ่มต้น)

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
6-8 มี.ค. 67 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
24-26 เม.ย. 67 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 6 0
ผลงานลูกค้าของเรา