ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk Revit Structure Advanced

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
15-16 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
22-23 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
ผลงานลูกค้าของเรา