ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Revit Architecture Essentials (ผู้เริ่มต้น)

หลักสูตร พื้นฐานการใช้โปรแกรม Autodesk Revit ในการออกแบบสถาปัตยกรรม

ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “พื้นฐานการใช้โปรแกรม Autodesk Revit ในการออกแบบสถาปัตยกรรม” เหมาะกับผู้ที่จะเริ่มใช้ Revit แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร หรือผู้ที่ต้องการเสริมความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรมให้มีความเข้าใจในโปรแกรมมากขึ้น โดยหลักสูตรนี้จะสอนการใช้เครื่องและคำสั่งสำหรับออกแบบสถาปัตยกรรม โดยจะมุ่งเน้นใผห้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเวิร์กโฟลว์การทำงานของโปรแกรม ตั้งแต่เริ่มต้นใช้งาน (Introduction to Revit) เนื้อหาในส่วนนี้จะสอนการใช้โปรแกรมตั่งแต่เริ่มต้นสู่ออกแบบ 3 มิติ (Design and Development Phase) เป็นขั้นตอนในการออกแบบโดยใส่ส่วนต่างเช่น เสา พื้น ผนัง ผระตู หน้าต่าง ฝ้าเพดาน เป็นต้น และขั้นตอนการสร้างงานเอกสาร (Constriction Documentation Phase) ขั้นตอนนี้จะสร้างแบบก่อสร้าง บอกรายละเอียด และภาพต่างๆ รวมถึงการถอดปริมาณ

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เวิร์คสเปสและอินเตอร์เฟสของโปรแกรม Autodesk Revit (Workspace and Inrerface)
 • คำสั่งสำหรับสร้างและแก้ไขวัตถุ (Sketching Tools and Edit Element)
 • การกำหนดค่าเริ่มต้นวางผังกำหนดชั้น (Linking, Levels, Grid Column)
 • การออกแบบและสร้างวัตถุ ได้แก่ เสา ผนัง ประตู หน้าต่าง พื้น ฝ้าเพดาน หลังค่า บันได และ ทางลาด เป็นต้น (Column, Wall, Door & Window, Floor, Ceiling, Roof, Stair, Railing and Ramps)
 • การเพิ่มวัตถุส่วนประกอบ เช่น เฟอร์นิเจอร์ หลอดไฟ ต้นไม้ และสุขภัณฑ์ เป็นต้น
 • การจัดการวิวและการสร้างภาพ Evaluation และ Section
 • การสร้างเอกสารงานก่อสร้าง และการตั้งค่าการพลอต (Text, Dimension, Details, Tags และ Schedules)

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

 • มีพื้นฐานการเขียนแบบด้วยใช้โปรแกรม AutoCAD
 • มีความรู้ในการเขียนแบบออกแบบด้านสถาปัตยกรรม

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Revit ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 9,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 18,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา