ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk Revit Architecture Certified User (เรียน+สอบ)

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
3-4 ก.ย. 67 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 3 6 0
ผลงานลูกค้าของเรา