ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk Revit Collaboration Tools

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
29 พ.ค. 67 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
26 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 3 6 0
ผลงานลูกค้าของเรา