ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Insight Essentials

หลักสูตร Autodesk Insight Essentials

ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “Autodesk Insight Essentials” จะแนะนำการใช้งานเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ความเข้มของแสง ในช่วงเวลาต่างๆที่ได้ทำการจำลอง โดยใช้ข้อมูลของตำแหน่งทางสารสนเทศ และข้อมูลสภาพอากาศจากสถานีอากาศรอบๆตำแหน่งอาคาร ทั้งนี้ยังสอนการใส่แหล่งกำเนิดแสง (หลอดไฟ) ให้กับอาคาร เพื่อปรับปรุงความสว่างภายในอาคาร ให้เหมาะสม และการใช้ร่มเงาของต้นไม้ เพื่อช่วยลดการส่องผ่านของแสงเข้ามายังในอาคาร พร้อมทั้งการปรับแต่งคุณสมบัติของวัสดุ เช่น Thermal Transfer, Emissivity, Specific Heat เป็นต้น

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เรียนรู้การใช้เครื่องมือ Lighting Fixture ประเภทต่างๆ
 • เรียนรู้การจัดการ Template เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณแสงสว่าง
 • เรียนรู้การตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งและ ทิศทางของอาคาร
 • เรียนรู้การจัดวาง Site Compose ต่างๆ เพื่อใช้ร่มเงาในการลดแสง
 • เรียนรู้การปรับแต่งคุณสมบัติของวัสดุต่างๆ
 • เรียนรู้การจัดทำรายงานวิเคราะห์ปริมาณแสง
 • การจัดทำแปลนตำแหน่งหลอดไฟ

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

 • มีพื้นฐานในการใช้งาน Autodesk Revit
 • มีความรู้ในการเขียนแบบออกแบบด้านสถาปัตยกรรม

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Insight ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 3,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 8,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา