ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk Revit MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น)

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
15-17 มี.ค. 64 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 14 0
ผลงานลูกค้าของเรา