ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Revit Structure Essentials (ผู้เริ่มต้น)

หลักสูตร พื้นฐานการใช้โปรแกรม Autodesk Revit ในการออกแบบงานโครงสร้าง

ระยะเวลาในการอบรม 3 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “พื้นฐานการใช้โปรแกรม Autodesk Revit ในการออกแบบงานโครงสร้าง” เหมาะกับผู้ที่จะเริ่มใช้ Revit  หรือผู้ที่ต้องการเสริมความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรมให้มีความเข้าใจในโปรแกรมมากขึ้น โดยหลักสูตรนี้จะสอนการใช้คำสั่งสำหรับพื้นฐานในการออกแบบงานโครงสร้าง โดยจะมุ่งเน้นใผห้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเวิร์กโฟลว์การทำงานของโปรแกรมในการออกแบบโครงสร้าง 3 มิติ คือ การสร้าง การแก้ไข เสา ฐานราก ผนัง โครงถัก เหล็กเสริม การวิเคราะห์ และการสร้างงานเอกสาร

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เวิร์คสเปสและอินเตอร์เฟสของโปรแกรม Autodesk Revit (Workspace and Interface)
 • คำสั่งสำหรับสร้างและแก้ไขวัตถุ (Sketching Tools and Edit Element)
 • การกำหนดค่าเริ่มต้นวางผังกำหนดชั้น (Linking, Levels)
 • การใส่กริดเสา (Grid, Column) งานฐานราก (Foundation) ผนัง (Wall) และ วางพื้น (Floor)
 • การออกแบบและสร้างวัตถุของโครงสร้าง ได้แก่ โครงสร้างเหล็ก (Truss & Beam System) และ เหล็กเสริม (Steel Reinforcement หรือ Rebar)
 • การสร้างเอกสารงานก่อสร้าง และการตั้งค่าการพลอต (Text, Dimension, Details, Tags และ Schedules)

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

 • มีพื้นฐานการเขียนแบบด้วยใช้โปรแกรม AutoCAD
 • มีความรู้ในการเขียนแบบออกแบบงานโครงสร้าง

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Revit ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 9,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 18,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา