ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Civil 3D Survey (งานสำรวจ)

หลักสูตร Autodesk Civil 3D Survey

ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “Autodesk Civil 3D Survey” จะเป็นการแนะนำการใช้งานเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงานสำรวจเช่น การปรับแต่งข้อมูลค่าพิกัด และค่าระดับ รวมถึงความหมายของ Point ในการสำรวจ การใช้งานเครื่องมือ Layer เพื่อทำการควบคุมลักษณะของ Point โดยอัตโนมัติ การตั้งค่า Access Database การตั้งค่ารูปแบบการเชื่อมโยงของเส้น Linework และการใช้งานเครื่องมือ Survey Queries เพื่อใช้ในการกรองชนิดของข้อมูล และยังสามารถใช้ในการส่งออกข้อมูลแบ่งตามลักษณะของ Point รวมถึงเครื่องมือในการสร้างพื้นผิว และการแสดงผลของเส้น Contour ในการบอกค่าระดับอีกด้วย

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เรียนรู้การตั้งค่าข้อมูล Survey
 • เรียนรู้การกำหนด Folder Access Data
 • เรียนรู้การสร้างเส้นแนวขอบเขตโดยอัตโนมัติ
 • เรียนรู้การควบคุมลักษณะของ Point
 • เรียนรู้การปรับแต่งข้อมูลการสำรวจ
 • เรียนรู้การสร้าง Block สำหรับการแสดงผล Point
 • เรียนรู้การ Query ข้อมูลเพื่อสร้างตัวกรอง
 • เรียนรู้การสร้างพื้นผิวจากการ Query ตัวกรอง
 • เรียนรู้การจัด Group ด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ
 • เรียนรู้การตั้งค่าเส้น Contour

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

 • มีพื้นฐานการเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD 2D & 3D
 • มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Excel
 • มีพื้นฐานในการใช้งานกล้องสำรวจค่าระดับ

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Civil 3D ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 5,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 


 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา