ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk Civil 3D Storm and Sanitary Analysis (วิเคราะห์ระบบระบายน้ำ)

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
19-20 ส.ค. 67 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 14 1
15-16 ต.ค. 67 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 14 0
ผลงานลูกค้าของเรา