ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk AutoCAD MEP Electrical

หลักสูตร Autodesk AutoCAD MEP Electrical

ระยะเวลาในการอบรม: 3 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “Autodesk AutoCAD MEP Electrical” จะแนะจำการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นในการทำงานการเขียนแบบไฟฟ้า ทั้งในรูปแบบ Single Line Diagram (SLD), Wiring Diagram, และรวมถึงการจัดทำโมเดลท่อร้อยสายไฟ (Conduit) และ รางสายไฟ (Cable Tray) ในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ พร้อมการตั้งค่าคุณสมบัติของไฟล์งาน เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อข้อมูลของ Electrical Connector ในการคำนวณค่าการใช้พลังงาน การจัดทำ Load Balance หรือรวมถึงการถอดปริมาณงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแบบงานไฟฟ้า เป็นต้น

เนื้อหาของหลักสูตร

 • แนะนำการตั้งค่า User Interface / Tools Palette
 • เรียนรู้การนำไฟล์ภายนอกเข้ามาร่วมใช้งาน
 • เรียนรู้การตั้งค่า Electrical, Conduit, Cable Tray Setting
 • เรียนรู้การตั้งค่า Display Manager ในการแสดงผลของงาน
 • เรียนรู้การกำหนด Routing Preference ของข้องอ-ข้อต่อ Conduit & Cable Tray
 • เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือการสร้าง Conduit, Cable Tray ในรูปแบบ 3 มิติ
 • เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือ Annotation ในการแสดงผลข้อมูล
 • เรียนรู้การนำ Device Object มาใช้งาน และการปรับแต่งค่า
 • เรียนรู้การเชื่อมต่อระบบ Electrical Circuit งานระบบไฟฟ้า
 • เรียนรู้การเชื่อมต่อ Wiring ในงานไฟฟ้า
 • เรียนรู้การถอดปริมาณงาน และการจัดทำ Table ทางงานไฟฟ้า

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

 • มีพื้นฐานการเขียนแบบด้วยใช้โปรแกรม AutoCAD 2D – 3D
 • มีความรู้ในการเขียนแบบออกแบบด้านงานไฟฟ้า

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม AutoCAD MEP ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 9,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 19,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา