ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk AutoCAD Mechanical Advanced

หลักสูตร Autodesk AutoCAD Mechanical Advanced

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Autodesk AutoCAD Mechanical Advanced จะสอนการออกแบบชิ้นส่วนทางกล และการทำงานร่วมกับโปรแกรม Autodesk Inventor โดยเนื้อหาในหลักสูตรจะประกอบไปด้วย การใช้เครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นงาน (FEA), การวิเคราะห์ความแข็งแรงในเพลา, การวิเคราะห์ความแข็งแรงของคาน (Beam) และ การนำ Part หรือ Assembly จาก Autodesk Inventor มาใช้ในการทำ Drawing ในขั้นตอนการผลิต ซึ่งไฟล์ที่เชื่อมโยงกันนี้จะมีความสัมพันธ์กันโดยตรง กล่าวคือเมื่อไฟล์งาน Part หรือ Assembly จากโปรแกรม Inventor มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่ารูปทรงหรือขนาด แบบงาน Drawing ใน AutoCAD Mechanical จะเปลี่ยนแปลงตามอัตโนมัติ ด้วยการเรียนที่ให้ผู้เรียนคลิกตาม (Step by Step) เพื่อให้เข้าใจการใช้คำสั่ง การทำแบบฝึกเพิ่มประสบการณ์การใช้โปรแกรม และการประยุกต์ความรู้สำหรับใช้ในงานเขียนแบบจริง 

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เรียนรู้การใช้คำสั่งในการวิเคราะห์ Moment of Inertia
 • เรียนรู้การใช้คำสั่งการวิเคราะห์การโก่งของคาน (Deflection Line)
 • เรียนรู้การใช้คำสั่งการวิเคราะห์ความแข็งแรงของ Bolt
 • เรียนรู้การใช้คำสั่งการวิเคราะห์ความแข็งแรงของเพลา (Shaft Stress)
 • เรียนรู้การใช้คำสั่งการวิเคราะห์ความแข็งแรงและการเสียรูป 2D Finite Element Analysis
 • เรียนรู้การใช้งาน Mechanical Structure ร่วมในการทำงาน
 • เรียนรู้การใช้คำสั่งในการเชื่อมโยง Drawing ใน AutoCAD Mechanical กับโมเดลจาก Inventor

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการอบรมหลักสูตร AutoCAD Mechanical Essentials หรือมีความเข้าใจและสามารถใช้โปรแกรม AutoCAD Mechanical ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม AutoCAD Mechanical อย่างน้อย 3 เดือน

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม AutoCAD Mechanical 2018 ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตรจาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 7,500 บาท เรียนแบบส่วนตัว 18,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา