ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk AutoCAD Certified User (เรียน+สอบ)

หลักสูตร Autodesk AutoCAD Certified User Course

ระยะเวลาในการอบรม: 3 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Autodesk AutoCAD Certified User จะเป็นการอบรมสำหรับผู้ที่ต้องการได้รับการรับรองจาก Autodesk ว่าสามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้ โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ พื้นฐานการใช้งานเครื่องมือในการสร้างเส้น เขียนรูป และการแก้ไขเส้นหรือวัตถุ โดยการเรียนการสอนที่มุ่งสู่การสอบใบรับรอง เช่น กลุ่มคำสั่งสร้างวัตถุ (Draw), กลุ่มคำสั่งแก้ไขวัตถุ (Modify), การสร้าง Layer และการเขียนเส้นบอกขนาด (Annotation) เป็นต้น ด้วยการเรียนที่ให้ผู้เรียนคลิกตาม (Step by Step) เพื่อให้เข้าใจการใช้คำสั่ง การทำแบบฝึกเพิ่มประสบการณ์และเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบ Autodesk Certified User Exam

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เรียนรู้วิธีใช้ Template สำหรับเริ่มเขียนเส้นหรือวัตถุ
 • การใช้งานและการเปลี่ยน Workspace
 • เรียนรู้การใช้งาน การสร้าง และการแก้ไขLayer ด้วย Layer Properties Manager
 • การใช้คำสั่ง Dynamic Input ช่วยเขียนวัตถุ
 • เรียนรู้กลุ่มคำสั่งสร้างวัตถุ (Draw) ได้แก่ Line, Rectangle, Circle, Arc, Ellipse และ Polygon
 • เรียนรู้กลุ่มคำสั่งแก้ไขวัตถุ (Modify) ได้แก่ Erase, Cancel, Undo, Move, Copy, Rotate, Mirror, Offset, Trim, Extent, Join และ Explode
 • การสร้างและการแก้ไข Block
 • เรียนรู้คำสั่งสร้างลายตัด (Hatch)
 • การสร้างและแก้ไขเส้นบอกขนาดด้วย Annotation Tools
 • เข้าใจรู้แบบการพิมพ์แบบ Plotting

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร Autodesk AutoCAD Essentials และมีประสบการณ์ใช้โปรแกรมไม่น้อยกว่า 1 เดือน

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม AutoCAD 2018 ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of User จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 12,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 22,000 บาท

- สุดคุ้ม ราคานี้รวม ค่าสอบ AutoCAD Certified User Exam มูลค่า 2,900 บาท ฟรี

การสอบและกำหนดการสอบ

 - หลังจากเรียนจบหลักสูตรแล้วต้องมาทำการสอบอีก 1 วัน ใช้เวลาสอบประมาณ 2-3 ชม.

 - ผู้เรียนสามารถแจ้งวันสอบหลังจากเรียนจบหลักสูตร โดยดูจากตารางสอบ หรือตามเวลาที่ผู้เรียนสะดวก

 - ทราบผลสอบทันทีหลังจากสอบเสร็จ ถ้าไม่ผ่านสามารถสอบซ่อมได้ โดยทำการชื้อ Voucher Retake ใหม่ราคาลด 20 %

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา