ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk AutoCAD Advanced 2D Drafting

Autodesk AutoCAD Advanced 2D Drafting Course

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Autodesk AutoCAD 2D Advanced ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้คำสั่งและเทคนิคขั้นสูงที่ช่วยให้การเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น โดยที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ การอ้างอิงงานหรือการเชื่อมโยงข้อมูลของ Drawing ไปยังไฟล์อื่นด้วย XREF, การสร้าง Title Block ด้วย Attributes, การสร้าง Dynamic Block, การ Plot งานอย่างรวดเร็วด้วย SheetSet และเทคนิคการเขียนรูปอื่นๆ ที่ช่วยให้เขียนแบบได้รวดเร็วขึ้น ด้วยการเรียนผ่านแบบฝึกหัดที่หลากหลายที่ให้ผู้เรียนคลิกตาม (Step by Step) เพื่อให้เข้าใจการใช้คำสั่งและการประยุกต์ความรู้สำหรับใช้ในงานเขียนแบบจริง

ระยะเวลาในการอบรม : 2 วัน

เนื้อหาของหลักสูตร

 • XREF และ GLOBAL BLOCK ( การนำเข้าไฟล์ Xref, การแก้ไข Xref )
 • การสร้าง Sheet Set
 • การ Plot งานด้วย Sheet Set
 • สร้าง VIEW PORT และ Plot โดยใช้ SHEET SET
 • การสร้าง DYNAMIC BLOCKS ( ตัวอย่างการสร้างชนิดต่างๆ (แบบ Stretch, Array, Rotate, Visibility )
 • Attribute block
 • เครื่องมือ AUTOCAD EXPRESS TOOLS
 • การใช้ LAYOUTS และ ANNOTATION
 • การสร้างวัตถุด้วย PARAMETRIC
 • เทคนิคการจัดการกับวัตถุ ( OVERKIL, SETBYLAYER, PURGE, การจัดการกับ LAYER )
 • การนำเข้า PDF ( ขั้นตอน INSERT PDFS, การแปลงอักษรจาก PDF )

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร AutoCAD Essentials มาแล้ว และหรือ มีประสบการณ์การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 3 เดือน และมีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม AutoCAD ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completionจาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 6,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา