ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk AutoCAD Raster Design Essentials (ผู้เริ่มต้น)

หลักสูตร Autodesk AutoCAD Raster Design

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Autodesk AutoCAD Raster Design จะเป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่มีความสนใจในการใช้งาน AutoCAD Raster Design เพื่อนำความสามารถของโปรแกรมไปใช้ช่วยลดเวลาในการทำงาน เช่น การแปลงเส้น Raster เป็น Vector แล้วปรับแก้ไขขนาดแล้วแปลงกลับเป็น Raster อีกครั้งเพื่อให้เส้นมีความสมูทกับภาพเดิม การปรับปรุงคุณภาพของ Drawing ลบรอยและจุดด่างต่างๆที่ติดมาในขั้นตอนการสแกน การเปลี่ยนภาพข้อความเป็นข้อความ Text, MText ที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความลงไปใน Drawing ได้ การปรับขอบของภาพที่สแกนมาเอียงให้กลับมาขนานแกน X Y การปรับสเกลของภาพให้มีความยาวเส้นใกล้เคียงกับความยาวจริงของเส้นที่เขียนขึ้นใหม่ใน AutoCAD ด้วยการเรียนที่ให้ผู้เรียนคลิกตาม (Step By Step) เพื่อให้เข้าใจการใช้คำสั่ง การทำแบบฝึกเพิ่มประสบการณ์การใช้โปรแกรม และสามารถนำไปใช้งานได้จริง

เนื้อหาของหลักสูตร

  • เรียนรู้อินเตอร์เฟสต่างๆใน AutoCAD Raster Design
  • เรียนรู้คำสั่งสำหรับการจัดการจุดหรือรอยที่ปนเปื้อนใน Drawing
  • เรียนรู้คำสั่งสำหรับการปรับลดสเกลของภาพตามต้องการ
  • เรียนรู้คำสั่งสำหรับการเลือกและจัดการรูปภาพ เช่น Copy Move Cut เป็นต้น
  • เรียนรู้คำสั่งสำหรับการแปลงเส้นที่เป็นภาพ (Raster) ให้เป็นเส้นที่สามารถยืดหรือหดได้ใน AutoCAD (Vector)
  • เรียนรู้คำสั่งสำหรับการแปลงข้อความภาพที่ถูกแสกนมาเป็นเป็นข้อความ Text หรือ MText ที่สามารถแก้ไขผ่านเครื่องมือของ AutoCAD ได้

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

เหมาะกับผู้ที่มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม AutoCAD, AutoCAD LT หรือมีพื้นฐานการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD Software) อื่นๆ

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม AutoCAD Raster Design ใช้ได้ 30 วัน
  • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
  • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 3,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 7,900 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา