ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk AutoCAD Certified Professional (เรียน+สอบ)

หลักสูตร Autodesk AutoCAD Certified Professional

ระยะเวลาในการอบรม: 5 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

      หลักสูตร Autodesk AutoCAD Certified Professional จะเป็นการอบรมสำหรับผู้ที่ต้องการได้รับการรับรองจาก Autodesk ว่าเข้าใจหลักการและสามารถใช้โปรแกรมได้อย่างถูกต้อง (Certified Professional)โดยการสอนจะให้ความสำคัญกับหัวข้อที่สำคัญสำหรับสอบและมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจในหลักการของโปรแกรมตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง โดยมีเนื้อหาที่สำคัญดังนี้ ดังนี้ การใช้ User Interface, เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเขียนแบบ, กลุ่มคำสั่งสร้างวัตถุ,คำสั่งกลุ่มแก้ไขวัตถุ, เรียนรู้การเขียนเส้นโค้ง, การกำหนดและจัดการ Layer, การจัดการวัตถุด้วยการจัดกลุ่ม, เทคนิคการจัดการกับวัตถุที่เหมือนกัน, เรียนรู้การเพิ่มเส้นบอกขนาด, เพิ่มข้อความในแบบ, เรียนรู้การจัดการกับข้อมูลและการนำมาให้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ และ การพิมพ์แบบ

เนื้อหาของหลักสูตร

 • ทำความรู้จักโปรแกรม Autodesk AutoCAD
 • ความหมายและวิธีการเปลี่ยน Workspace
 • ทำความเข้าใจความหมายของ Layer
 • เข้าใจความหมายของเคอร์เซอร์
 • ใช้คำสั่งเขียนเส้นตรงและเขียนสี่เหลี่ยม
 • การวาดวงกลม ส่วนโค้งและรูปหลายเหลี่ยม
 • การFillet และ Chamfer
 • คำสั่งกลุ่มแก้ไขวัตถุ
 • การจัดการ Layer Properties และ วิธีการบันทึกการตั้งค่า Layer
 • เรียนรู้การใช้งานคำสั่ง Use Block และ Xref
 • การคัดลอกวัตถุครั้งละหลายวัตถุแนวตั้งและแนวนอน ด้วยคำสั่ง Rectangular Array
 • เรียนรู้การเพิ่มเส้นบอกขนาด และการเพิ่มข้อความในแบบ
 • เรียนรู้การใช้งาน Layouts และ Annotative Objects
 • การสร้าง Template
 • วิธีหาพื้นที่ของวัตถุ และ การใช้งานคำสั่ง QuickCale
 • เข้าใจรู้แบบการพิมพ์ และ เรียนรู้การตั้งค่าก่อนพิมพ์
 • การสั่งพิมพ์ใน Model Space และ การสั่งพิมพ์ใน Layout

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

- ผู้อบรมต้องมีประสบการณ์ใช้โปรแกรม Autodesk AutoCAD ไม่น้อยกว่า 3 เดือน

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม AutoCAD ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Autodesk AutoCAD Certified Professional จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 25,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 35,000 บาท

- สุดคุ้ม ราคานี้รวม ค่าสอบ AutoCAD Certified Professional Exam มูลค่า 4,600 บาท ฟรี

การสอบและกำหนดการสอบ

 - หลังจากเรียนจบหลักสูตรแล้วต้องมาทำการสอบอีก 1 วัน ใช้เวลาสอบประมาณ 2-3 ชม.

 - ผู้เรียนสามารถแจ้งวันสอบหลังจากเรียนจบหลักสูตร โดยดูจากตารางสอบหรือตามเวลาที่ผู้เรียนสะดวก

 - ทราบผลสอบทันทีหลังจากสอบเสร็จ ถ้าไม่ผ่านสามารถสอบซ่อมได้ โดยทำการชื้อ Voucher Retake ใหม่ราคาลด 20 %

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา