ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk AutoCAD Electrical Essentials (ผู้เริ่มต้น)

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
26-27 พ.ค. 63 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
29-30 มิ.ย. 63 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 12 0
ผลงานลูกค้าของเรา