ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor CAM Hands-On (เรียนฟรี)

หลักสูตร Autodesk Inventor for CAM Hands-On เรียนฟรี

ระยะเวลาในการอบรม: 1 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

   หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงหลักการทำงานของโปรแกรม “Autodesk Inventor for CAM”การใช้งานเครื่องมือต่างๆ การเลือกเครื่องจักร CNC Milling Machine และ CNC Turning Machine การกำหนดแกนอ้างอิง การสร้าง Stock การเลือก Tool และการกำหนดระยะค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการ Machine การกำหนดเส้นทางเดินของมีดกัดการสร้างเส้นเดินเข้าออกของมีดกัดและการจำลองการตัดเฉือนด้วยคำสั่ง Simulate

เนื้อหาของหลักสูตร

 • ขั้นตอนการทำงานของ Autodesk Inventor for CAM Milling
 • เรียนรู้การใช้คำสั่ง Inventor for CAM Milling Operation
 • การแก้ไข Solid model ในโหมด CAM
 • การเลือกใช้อินเตอร์เฟสในงานกลึงและเครื่องมืองานกลึง
 • พื้นฐานงานกลึงการเลือกใช้อินเตอร์เฟสในงานกลึงและเครื่องมืองานกลึง
 • เริ่มต้นใช้งาน Autodesk Inventor for CAM Turning
 • การใช้งานคำสั่ง Turning Face ในงานกลึงปาด
 • การใช้งานคำสั่ง Turning Profile ในงานกลึงปอก
 • การใช้งานคำสั่ง Turning Groove ในงานกลึงเซาะร่อง
 • การจำลองการกลึงด้วยโปรแกรม

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หลักสูตรนี้ผู้ใช้ควรมีพื้นฐานการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor เพื่อที่จะแก้ไขชิ้นงานและผู้ใช้ควรมีทักษะเครื่องมือ

เครื่องจักร CNC เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจโปรแกรม Autodesk Inventor for CAM

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- ฟรีตลอดหลักสูตร

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา