ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk Inventor CAM Hands-On (เรียนฟรี)

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
31 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 14 0
14 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 สมุทรปราการ Room 1 14 0
ผลงานลูกค้าของเรา