ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Maya Hands-On (เรียนฟรี)

หลักสูตร Autodesk Maya Hands-On

ระยะเวลาในการอบรม: 1 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Autodesk Maya Hands-On จะเป็นการอบรมผู้ที่สนใจโปรแกรม Autodesk Maya โดยในหลักสูตรนี้ประกอบด้วยการอบรมพื้นฐานด้านต่างๆ เช่น User Interface, การควบคุมหน้าต่างการทำงาน, การสร้างและจัดการวัตถุ, การแก้ใขวัตถุด้วยเครื่องมือพื้นฐาน, Material การสร้างลักษณะสีและการสะท้อนแสงของวัตถุ

หลักสูตร Autodesk Maya Hands-On มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรมเบื้องต้นและหลักพื้นฐานการสร้างโมเดล 3D

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เรียนรู้ User Interface และเครื่องมือในการจัดการ Viewport
 • การสร้างวัตถุพื้นฐาน
 • การจัดการวัตถุ
 • แก้ใขปรับแต่งวัตถุ
 • การใช้ Symmetry
 • การใช้ Snap
 • สร้างและปรับแต่ง Materials พื้นฐาน
 • การใช้งาน Hypershade
 • การสร้างและปรับแต่งแสงเบื้องต้น
 • Basic Arnold Rendering

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • ผู้สนใจใช้งานโปรแกรม Autodesk Maya
 • มีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ Window 7 Pro และ Window 10 Pro

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Maya ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- ฟรีตลอดหลักสูตร

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา