ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk Inventor Hands-On (เรียนฟรี)

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
28 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 14 0
19 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 ชลบุรี Room 1 14 0
24 ก.ค. 67 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 14 0
ผลงานลูกค้าของเรา