ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น)

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
16-17 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
18-19 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
23-24 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
30-31 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 12 0
6-7 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
8-9 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 12 0
13-14 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 12 0
22-23 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 12 0
27-28 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 12 0
3-4 ก.ย. 63 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 12 0
ผลงานลูกค้าของเรา