ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น)

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
21-22 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
23-24 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 12 0
28-29 ม.ค. 64 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 12 0
4-5 ก.พ. 64 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 12 0
11-12 ก.พ. 64 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 12 0
ผลงานลูกค้าของเรา