ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น)

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
6-7 มิ.ย. 67 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 14 1
ผลงานลูกค้าของเรา