ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น)

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
18-19 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 12 0
20-21 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room2 6 0
25-26 ส.ค. 65 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 12 0
8-9 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
15-16 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
22-23 ก.ย. 65 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
ผลงานลูกค้าของเรา