ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Navisworks Hands-On (เรียนฟรี)

หลักสูตร Autodesk Navisworks Hands-on Test Drive เรียนฟรี

ระยะเวลาในการอบรม: 1 วัน

หลักสูตร “Autodesk Navisworks Hands-On Test Draive” ผู้เข้าอบรมจะรู้ถึงความสามารถโดยรวมของโปรแกรม Navisworks ได้แก่การสร้างมุมมอง บันทึกมุมมองต่างๆ (Snap Shot), สร้างข้อความ (Comment) หรือหมายเหตุ (Markup) สร้างสื่อนำเสนอที่สวยงานในแบบภาพนิ่ง (Render Image) และภาพเคลื่อนไหว (Animation) วิเคราะห์การชน (Clash Detective) และการจำลองโครงการ (4D Simulation)

เนื้อหาของหลักสูตร

 • บันทึกมุมมอง Snapping View
 • สร้างสื่อนำเสนอภาพนิ่ง Rendering Image
 • สร้างสื่อนำเสนอแอนิเมชัน Animation
 • สร้างข้อความและหมายเหตุ Comment and Markup
 • วิเคราะห์การชน Clash Detective
 • จำลองโครงการ 4D Simulation (Project Scheduling)

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • ต้องเข้าใจหลักการออกแบบโมเดล 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์ รู้จักไฟล์ 3 มิติ ชิดต่างๆ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Window (7,8.1 และ 10)      

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Navisworks 2017 ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- ฟรีตลอดหลักสูตร

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

                               

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา