ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk AutoCAD Plant 3D Hands-On (เรียนฟรี)

หลักสูตร Autodesk AutoCAD Plant 3D Hands-On

รายละเอียดหลักสูตร

        หลักสูตร  “Autodesk AutoCAD Plant 3D Hands-On”ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาพรวมของ Autodesk AutoCAD Plant 3D เช่น การสร้างแผนภาพกระบวนการผลิต (Piping & Instrument Diagram : P&ID) การสร้างท่อแบบ 3 มิติ และ Isometric DWG เป็นต้น ผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองทำแบบฝึกหัดแบบ Step By Step ในทุกบทเรียนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจภาพรวมของโปรแกรมมากขึ้น

ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน

เนื้อหาของหลักสูตร

  • อินเตอร์เฟสการใช้งานและเวิร์คโฟลว์ของ Autodesk Plat 3D
  • การเขียนและแก้ไข P&ID
  • การสร้างท่อ 3มิติ (Basic Pipe Routing)
  • สร้าง Isometric Drawings
  • การสร้าง Orthographic Drawings

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ควรมีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือพื้นฐานโปรแกรม AutoCAD มาก่อน

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม AutoCAD Plant3D ใช้ได้ 30 วัน
  • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
  • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- ฟรีตลอดหลักสูตร

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา