ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk AutoCAD Hands-On (เรียนฟรี)

หลักสูตร Autodesk AutoCAD Hands-on Test Drive

ระยะเวลาในการอบรม: 1 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Autodesk AutoCAD Hands On จะแนะนำการใช้งานเครื่องมือและคำสั่งพื้นฐานใน AutoCAD โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้เรียนได้เห็นถึงภาพรวมและความสามารถของโปรแกรม เรียนรู้พื้นฐานการเขียนวัตถุ Draw Tools การแก้ไขวัตถุ Modify Tools และการเขียนเส้นบอกขนาด Annotation สำหรับงานเขียนแบบทางวิศวกรรม Autodesk AutoCAD เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Aided Design, CAD) ที่สามารถรองรับการทำงานทั้งใน 2 มิติ และ 3 มิติ  AutoCAD เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยม ใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการต่าง เช่นออกแบบทางสถาปัตยกรรม, วิศวกรรม, งานสำรวจ, ตกแต่งภายใน, แผนที่ ตลอดจนงานออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องกล 

เนื้อหาของหลักสูตร

  • เรียนรู้ User Interface ของโปรแกรม AutoCAD
  • เรียนรู้คำสั่งพื้นฐานการใช้งาน AutoCAD เช่น การเลือก Template และ Workspace เป็นต้น
  • เรียนรู้พื้นฐานการเขียนวัตถุด้วยกลุ่มคำสั่ง Draw เช่น Line, Rectangle, Circle และ Arc เป็นต้น
  • เรียนรู้การแก้ไขวัตถุด้วยกลุ่มคำสั่ง Modify เช่น Copy, Move, Rotate, Trim และ Extent เป็นต้น
  • เรียนรู้การเขียนเส้นบอกขนาดด้วยกลุ่มคำสั่ง Annotations เช่น Text, Dimension (Linear, Angular, Radius และ Diameter) เป็นต้น
  • เรียนรู้การสร้าง Block

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ และมีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม AutoCAD  ใช้ได้ 30 วัน
  • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
  • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- ฟรีตลอดหลักสูตร

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา