ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Fusion 360 CAM Hands-On (เรียนฟรี)

หลักสูตร Autodesk Fusion 360 CAM Hands-On (เรียนฟรี)

ระยะเวลาในการอบรม: 1 วัน 

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงหลักการทำงานของโปรแกรม Autodesk Fusion 360 CAM การใช้งานเครื่องมือต่างๆ การกำหนดแกนอ้างอิง การสร้าง Stock การเลือก Tool การเลือก Holder การกำหนดระยะค่าพารามิเตอร์ที่ใช้ในการ Machine การกำหนดเส้นทางเดินของดอกกัดการสร้างเส้นเดินเข้า-ออกของดอกกัด การจำลองรูปแบบการกัดชิ้นงานและการเรียกใช้ Post Process แต่ละรุ่นของเครื่องจักร และช่วยในเรื่องของการตรวจสอบความถูกต้องในการกัดด้วยการจำลองการกัดด้วยคำสั่ง Machines Simulation

เนื้อหาของหลักสูตร

 • ขั้นตอนการทำงานของ Autodesk Fusion 360 CAM Milling
 • การเตรียมชิ้นงานเพื่อใช้ในงาน CNC
 • การสร้าง Tool Library และ การเลือกเครื่องมือสำหรับกัดชิ้นงาน
 • เรียนรู้การใช้คำสั่ง Fusion 360 CAM 2.5D Milling
 • การแก้ไข Toolpath
 • เรียนรู้การใช้คำสั่ง Fusion 360 CAM Turning สำหรับงานกลึง
 • ตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม Simulation
 • การสร้าง G-Code & M-Code เพื่อใช้สำหรับควบคุมเครื่อง CNC
 • การดาวน์โหลด Post Process เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ Autodesk
 • การเรียกใช้ Post Process ในแต่ละรุ่นของเครื่องจักร CNC

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

หลักสูตรการเรียนนี้ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานการใช้โปรแกรม Autodesk Fusion 360 เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจในการใช้ของโปรแกรม Autodesk Fusion CAM ได้ดียิ่งขึ้น และควรมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเครื่อง CNC

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ผู้ที่มีความสนใจอยากเรียนรู้โปรแกรม Fusion 360

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Fusion ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- ฟรีตลอดหลักสูตร

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา