ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk 3ds Max Hands-On (เรียนฟรี)

 

หลักสูตร Autodesk 3ds Max Hands-on Test Drive เรียนฟรี

ระยะเวลาในการอบรม: 1 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Autodesk 3ds Max Hands-on จะเป็นการอบรมผู้ที่ยังไม่เคยใช้โปรแกรม Autodesk 3ds Max ให้เข้าใจหลักการ พื้นฐาน การสร้างสื่อนำเสนออย่างมืออาชีพ และภาพรวมของโปรแกรม Autodesk 3ds Max ในหลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยการอบรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เครื่องมือพื้นฐานในการสร้างโมเดล 3 มิติ (Modeling) เบื้องต้น การตกแต่ง ใส่สีหรือพื้นผิวให้โมเดล (Material) และการ Rendering เพื่อสร้างผลงานสำหรับนำเสนอ ด้วยการสอนที่ล่ะขั้นตอน (Step by Step) และการทำแบบฝึกหัดเพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้โปรแกรม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์กับงานด้านต่างๆได้ ด้วยการสอนที่ล่ะขั้นตอน (Step by Step) และการทำแบบฝึกหัดเพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้โปรแกรม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจพื้นฐาน และหลักการของโปรแกรม

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เรียนรู้ User Interface และเครื่องมือในการจัดการ Viewport
 • เรียนรู้คำสั่งพื้นฐาน และเครื่องมือการสร้างงาน 3 มิติ
 • เริ่มต้นสร้างโมเดล 3 มิติ และแก้ไขโมเดลด้วยวิธีการต่างๆ
 • การตกแต่ง และใส่พื้นผิวให้กับโมเดลเบื้องต้น
 • การตั้งค่าเรนเดอร์งาน

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • ผู้ที่สนใจต้องการสร้างสื่อนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ
 • มีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ Window 7 Pro และ Window 10 Pro

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk 3ds Max ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- ฟรีตลอดหลักสูตร

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา