ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk BIM 360 Hands-On (เรียนฟรี)

หลักสูตร Autodesk BIM 360 Hands on

ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “Autodesk BIM360 Hands on” จะเป็นการแนะนำระบบวิธีการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบ Cloud Service ที่ชื่อว่า BIM360 โดยจะเป็นการผสานเครื่องมือและกระบวนการโดยไม่ก่อให้เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน มีระบบการจัดการประเภทงานที่แตกต่างกัน อีกทั้งยังสามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ และการตรวจสอบการทับซ้อนของแบบ และยังมีเครื่องมือที่ใช้สำหรับการตรวจสอบงานในสถานที่หน้างานจริง (Smart Device) เพื่อลดระยะเวลาการสื่อสารและเพิ่มความแม่นยำให้กับข้อมูลอีกด้วย

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เรียนรู้ระบบการจัดการ BIM360 Work Flow
 • เรียนรู้การใช้งาน Bim360 Design (local) เบื้องต้นในการทำงานร่วมกัน
 • เรียนรู้การใช้งานระบบ Bim360 Glue ในการตรวจหา Clash Detection
 • เรียนรู้การใช้ระบบ Bim360 Doc ในการจัดการงานด้านเอกสารต่างๆ
 • เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือ Issue & Markup ในการตรวจสอบงาน
 • เรียนรู้การใช้ Smart Device ในการเข้าถึงข้อมูล Walk Through

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

 • มีพื้นฐานในการใช้งาน Revit ขั้นต้น
 • มีความรู้ในการเขียนแบบออกแบบด้านสถาปัตยกรรม,โยธา,ก่อสร้าง,งานระบบ ฯลฯ

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk BIM360 ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- ฟรีตลอดหลักสูตร

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา