ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Civil 3D Hands-On (เรียนฟรี)

หลักสูตร Autodesk Civil 3D Hands On

ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “Autodesk Civil 3D Hands On” จะแนะนำการใช้งานเครื่องมือเบื้องต้นเกี่ยวกับงานสำรวจ การตั้งค่าระบบพิกัด การสร้างพิกัดจากข้อมูล หรือการนำเข้าข้อมูล การสร้างพื้นจากชุดข้อมูล การแบ่งพื้นที่ Parcel และประเภทงานคมนาม การสร้างแนวเส้นทาง(ถนน) และใช้งานข้อมูลค่าระดับจากพื้นผิว การสร้างส่วนประกอบของผิวทาง การสร้าง Corridor เพื่อประกอบผิวทางและคำนวณ ปริมาตรดินตัก/ดินถมผ่านเครื่องมือ Profile Elevation (Cross Section) และการจำลองแนวเส้นทาง และประเภทงานการคำนวณระบบระบายน้ำ ด้วยเครื่องมือ Strom & Sanitary การสร้างพื้นที่รับน้ำ การวิเคราะห์ความสามารถใช้การรับน้ำ และการระบายน้ำ รวมถึงการจำลองสภาวะฝนตก เป็นต้น

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เรียนรู้การตั้งค่า World Coordinate System
 • เรียนรู้การตั้งค่าข้อมูล Survey Database
 • เรียนรู้การสร้างจุดพิกัด และการปรับแก้
 • เรียนรู้การสร้างพื้นผิวและการแบ่งเขตที่ดิน
 • เรียนรู้การสร้างแนวเส้นทาง และการดูค่าระดับ
 • เรียนรู้การสร้างส่วนประกอบผิวทาง
 • เรียนรู้เครื่องมือการจำลองแนวเส้นทาง
 • เรียนรู้การสร้างพ้นที่รับน้ำ
 • การตั้งค่าข้อมูลน้ำฝน
 • เรียนรู้เครื่องมือการจำลองการระบายน้ำ

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

 • มีพื้นฐานการเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD 2D & 3D

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Advance Steel ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- ฟรีตลอดหลักสูตร

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา