ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk AutoCAD Mechanical Hands-On (เรียนฟรี)

หลักสูตร Autodesk AutoCAD Mechanical Hands-on Test Drive

ระยะเวลาในการอบรม: 1 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Autodesk AutoCAD Mechanical Hands-on จะเป็นการอบรมผู้ที่ยังไม่เคยใช้โปรแกรม AutoCAD Mechanical โดยในหลักสูตรนี้ประกอบไปด้วยการอบรมให้ผู้อบรมได้เรียนรู้เครื่องมือพื้นฐานใหม่ๆที่แตกต่างออกไปจาก AutoCAD LT และ AutoCAD  ประกอบด้วยการสร้างเส้นเฉพาะ การทำ BOMs Balloon และ การดึง Standard Fastener Part ต่างๆ ที่มีอยู่กว่า 700,000 ชิ้น มาใช้จาก Library ด้วยวิธีการสอนที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน พร้อมรูปและแบบฝึกหัดประกอบ

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เรียนรู้ User Interface และ Workspace
 • เรียนรู้คำสั่งการสร้างวัตถุที่มีตัวเลือกมากขึ้นจาก AutoCAD LT และ AutoCAD
 • การสร้างเส้นเฉพาะทางสำหรับงานเครื่องกล เช่น Centerline, Sectionline, Break-out Line ฯลฯ
 • การสร้างภาพขายอัตโนมัติด้วยคำสั่ง Detail View
 • การสร้างเส้นซ่อนอัตโนมัติด้วยคำสั่ง Hide Situation
 • การสร้างและแก้ไขเส้นบอกขนาดด้วย Power Dimension
 • การดึง Standard Fastener Part มาใช้จาก Library
 • การทำ BOMs, Part List และ Balloon

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้เข้าอบรมต้องสามารถใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ได้ มีความรู้ความเข้าใจในการอ่านแบบและเขียนแบบ 2D ด้วยคอมพิวเตอร์มาก่อน (CAD Software)

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม AutoCAD Mechanical ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- ฟรีตลอดหลักสูตร

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา