ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Advance Steel Hands-On (เรียนฟรี)

หลักสูตร Autodesk Advance Steel Hands-On

ระยะเวลาในการอบรม: 1 วัน

หลักสูตร “Autodesk Advance Steel Hands-On” คือ หลักสูตรแนะนำการใช้โปรแกรม Advance Steel โดยจะอธิบาย พื้นฐานและวิธีการเพื่อให้เห็นภาพโดยรวมของโปรแกรม ด้วยเวิร์กช็อปที่เป็นเวิร์กโฟลว์ ตั้งแต่ อินเตอร์เฟสการใช้งาน การเขียนวัตถุด้วยคำสั่งอัตโนมัติ ได้แก่ Column, Beam, Clip Angle Connection, Haunch Connection, Base Plate, Bracing, Stairs รวมถึงการจัดการ Numbering การทำแบบอัตโนมัติ Isometric View, Plan View, Elevation View, Shop Drawing, Material List และ NC Data และตัวอย่างเวิร์กโฟลว์การทำงานร่วมกับโปรแกรม Revit และ Navisworks เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและเห็นภาพรวมของโปรแกรมได้ดียิ่งขึ้น

เนื้อหาของหลักสูตร

  • อินเตอร์เฟสการใช้งานและเวิร์คโฟลว์การเขียนโมเดลงานโครงสร้างด้วย Autodesk Advance Steel
  • การเขียนโครงสร้าง ได้แก่ Building Grid, Column, Beam, Base Plate, Bracing, Stairs
  • การเขียนจุดต่อ ได้แก่ Joint Properties, Clip Angle Connection, Haunch Connection
  • การสร้างภาพฉาย Isometric, Plan, Elevation และ Shop Drawing
  • การสร้างตาราง Material List และการสร้าง NC Data
  • เวิร์กโฟลว์การทำงานร่วมกันกับโปรแกรม Revit และ Navisworks

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

มีพื้นฐานเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CAD Software) ถ้าผู้เข้าอบรมมีพื้นฐานการเขียนโมเดล 3 มิติด้วยโปรแกรม Autodesk AutoCAD จะช่วยให้เรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม Autodesk Advance Steel ใช้ได้ 30 วัน
  • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
  • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- ฟรีตลอดหลักสูตร

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา