ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Revit Hands-On (เรียนฟรี)

หลักสูตร Autodesk Revit Hands-on

ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “Autodesk Revit Hands on” จะแนะนำการใช้งานเครื่องมือ และคำสั่งพื้นฐานต่างในโปรแกรม Revit เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพรวมของการทำงานด้วยระบบ BIM และเห็นถึงประสิทธิภาพของโปรแกรม เรียนรู้การใช้งาน Family ต่างๆ การแก้ไข Modify Tools การสร้าง Dimension ประเภทต่างๆ รวมถึงการส่งออกงานด้านเอกสาร สำหรับโปรแกรม Autodesk Revit จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการออกแบบ การบริหารงานก่อสร้าง รวมถึงการจัดการข้อมูลสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Building Information Modeling, BIM) โดยเป็นการทำงานในระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ไปพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เรียนรู้ User Interface ภายในโปรแกรม Autodesk Revit
 • เรียนรู้การใช้งาน Template ให้เหมาะสมกับงาน และการตั้งค่าเครื่องมือ
 • เรียนรู้ คำสั่งพื้นฐานต่างในการใช้งาน Autodesk Revit เช่น Modify Move Copy Mirror เป็นต้น
 • เรียนรู้การใช้งานในส่วนของ Datum Element (Linking, Level, Grid)
 • การออกแบบและสร้างวัตถุ ได้แก่ เสา ผนัง ประตู หน้าต่าง พื้น ฝ้าเพดาน หลังค่า บันได และ ทางลาด เป็นต้น (Column, Wall, Door & Window, Floor, Ceiling, Roof, Stair, Railing and Ramps)
 • การเพิ่มวัตถุส่วนประกอบ เช่น เฟอร์นิเจอร์ หลอดไฟ ต้นไม้ และสุขภัณฑ์ เป็นต้น
 • การจัดการวิวและการสร้างภาพ Evaluation และ Section
 • การสร้างเอกสารงานก่อสร้าง และการตั้งค่าการพลอต (Text, Dimension, Details, Tags และ Schedules)

 คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

 • มีพื้นฐานการเขียนแบบด้วยใช้โปรแกรม AutoCAD
 • มีความรู้ในการเขียนแบบออกแบบด้านสถาปัตยกรรม

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Audesk Revit ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- ฟรีตลอดหลักสูตร

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา