ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Fusion 360 Hands-On (เรียนฟรี)

Autodesk Fusion 360 Hands-On Test Drive Course เรียนฟรี

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร  “Autodesk Fusion 360 Hands-On Test Drive Course” ผู้เรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานการสร้างโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Autodesk Fusion 360 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการออกแบบโมเดล 3 มิติทั้งหมดคือ การสร้างโมเดล 3มิติ,การสร้างงานประกอบ, การสร้างภาพเสมือนจริง, การสร้างภาพเคลื่อนไหว และการสร้างงแบบสั่งงาน ผู้เรียนจะได้ทดลองทำแบบฝึกหัดแบบ Step By Step ในทุกบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น

ระยะเวลาในการอบรม

1 วัน

เนื้อหาของหลักสูตร

 • ทำความรู้จัก Autodesk Fusion 360
 • การ Sketch
 • การสร้างโมเดลชนิด Solid Models
 • การแก้ไข Solid Models
 • การประกอบชิ้นงาน
 • การสร้างภาพเสมือนจริงใน Fusion360
 • การสร้างภาพเคลื่อนไหว
 • การสร้างแบบสั่งงาน(Drawing)

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • ผู้ที่มีความสนใจอยากเรียนรู้โปรแกรม Fusion 360

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Fusion ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- ฟรีตลอดหลักสูตร

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา