ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Factory Design Hands-On (เรียนฟรี)

หลักสูตร Autodesk Factory Design Utilities Hands-on Test Drive เรียนฟรี

ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร “Factory Design Utilities Hands-on Test Drive” จะสอนให้ผู้เรียนได้เห็นภาพรวมของ Factory Design Utilities จากชุดซอฟต์แวร์ Autodesk Factory Design Suite โดยจะสอนการออกแบบเลย์เอาท์ 2 มิติ และ 3 มิติ (2D Factory Layout และ 3D Factory Layout), การวิเคราะห์กระบวนการขนถ่ายวัสดุในการบวนการผลิตด้วยฟังก์ชัน Material Flow Analysis, การวิเคราะห์คอขวด (Bottleneck) ของกระบวนการผลิตที่เกิดจากการประสิทธิ์ภาพการทำงานของเครื่องจักรด้วย Machine Utilization Analysis, และการนำเสนอเลย์เอาท์ในรูปแบบ Walk Trough, Fly Trough, และการ Render ภาพนิ่ง โดยจะสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการทำแบบฝึกหัดภายในห้องเรียนด้วยการการทำตามทีล่ะขั้นตอนไปพร้อมๆกัน

เนื้อหาของหลักสูตร

 • ออกแบบเลย์เอาท์ด้วยโปรแกรม AutoCAD
 • วิเคราะห์กระบวนการขนถ่ายวัสดุในการบวนการผลิตด้วยฟังก์ชัน Material Flow Analysis
 • วิเคราะห์คอขวด (Bottleneck) ของกระบวนการผลิตที่เกิดจากการประสิทธิ์ภาพการทำงานของเครื่องจักรด้วยฟังก์ชัน Machine Utilization Analysis
 • การสร้างเลย์เอาท์ 3 มิติและการเรียกใช้โมเดล Asset (ไลบรารี่ของ Factory Utilities)
 • การใช้โปรแกรม Navisworks เพื่อรีวิวเลย์เอาท์ 3 มิติ

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน

 • เข้าใจหลักการเขียนแบบและออกแบบเลย์เอาท์ 2 มิติ
 • มีพื้นฐานการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ CAD Software

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Factory Design ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- ฟรีตลอดหลักสูตร

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา