ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

การทำ CAM สำหรับ Subtractive Manufacturing ด้วยโปรแกรม Fusion (เรียนฟรี)

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำ CAM สำหรับ Subtractive Manufacturing ด้วยโปรแกรม Fusion 360 (เรียนฟรี)

ระยะเวลาในการอบรม: 1 วัน

Course Outline

หลักสูตร “หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำ CAM สำหรับ Subtractive Manufacturing ด้วยโปรแกรม Fusion 360” จะสอนการทำ CAM สำหรับงานกัด Milling และงานกลึง Tuning ตั้งแต่ การสร้าง Stock การเลือก Tool และการเลือก Operation ที่เหมาะสมเพื่อสร้างและจำลอง Tool Path เลือกใช้ Post ที่เหมาะสมกับ Control และเครื่องจักร รวมถึงยังออก Setup Sheet บอกรายละเอียดของชิ้นงาน Tools และ Operation 

เนื้อหาของหลักสูตร

  • อินเตอร์เฟสการใช้ Fusion 360 ในงาน Manufacturing
  • พื้นฐานการทำ CAM สำหรับงาน Milling
  • เรียนรู้การใช้คำสั่งสำหรับงาน Milling Operation
  • การจำลอง Simulate Tool Path สำหรับงาน Milling
  • พื้นฐานการทำ CAM สำหรับงาน Turning
  • เรียนรู้การใช้คำสั่งสำหรับงาน Turning Operation
  • การจำลอง Simulate Tool Path สำหรับงาน Turning

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

อาจารย์ และนิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการออกแบบและการผลิต

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม Autodesk Fusion ใช้ได้ 30 วัน
  • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- ฟรีตลอดหลักสูตร

สถานที่ฝึกอบรม

สถานศึกาษาที่ต้องการอบรม

จำนวนที่รับได้  30 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา