ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk Maya Advanced

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
7-8 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 3 4 0
14-15 ต.ค. 64 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 3 4 0
ผลงานลูกค้าของเรา