ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk 3ds Max Advanced

หลักสูตร Autodesk 3ds Max Advanced

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Autodesk 3ds Max Advance จะสอนการใช้เครื่องมือสร้างโมเดล 3 มิติ ขั้นสูง การใช้เทคนิคพิเศษในการ Render และการสร้าง Effect ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เจาะลึกตัวปรับค่าในส่วนงานด้านต่างๆ เช่น แสง, Effect และการสร้างโมเดลด้วยวิธีต่างๆ ที่เน้นเครื่องมือขั้นสูงในการสร้าง หลักสูตร Autodesk 3ds Max Advanced จะอธิบายและนำเสนอตัวอย่างที่เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการใช้งานอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์กับงานด้านต่าง ๆ ได้

เนื้อหาของหลักสูตร

 • การสร้างโมเดล 3 มิติ ขั้นสูง
 • การใช้งาน Xref
 • การใช้งาน ProBoolean
 • การ Clone Object แบบต่างๆ
 • การปรับแต่งแสงประเภทต่างๆ
 • การแก้ใข Animation ด้วย Dope Sheet
 • การใช้ Motion Blur ในการเรนเดอร์ผลงาน
 • การสร้าง, ปรับแต่ง Biped และการนำ Biped ใส่ให้กับโมเดล
 • การ Paint Skin Weight
 • การสร้าง Effect จาก Particle และ Space Warps
 • การปรับแต่งกล้องขั้นสูง

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • ต้องผ่านการอบรม 3ds Max Essentials และมีประสบการณ์การใช้โปรแกรม 3ds Max ไม่ต่ำกว่า 3 เดือนมีพื้นฐานในการใช้
 • คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ Window 7 Pro และ Window 10 Pro

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk 3ds Max ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 6,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา