ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk 3ds Max Architecture with 3ds Max + Revit

หลักสูตร Autodesk 3ds Max Architecture with 3ds Max + Revit

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร Autodesk 3ds Max Architecture with 3ds Max + Revit เป็นการแนะนำการใช้โปรแกรม Autodesk 3ds Max ในส่วนการทำงานร่วมกันระหว่างโปรแกรม Autodesk Revit โดยตรงเพื่อนำโมเดลที่ถูกต้องจาก Autodesk Revit เข้ามาจัดการโมเดล, ตกแต่ง, จัดแสง จนถึงการสร้างิส่งที่เกี่ยวข้องในการสร้างภาพเสมือนจริง โดยเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการทำงานร่วมกันและสามารถใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างถูกหลัก

เนื้อหาของหลักสูตร

 • เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม 3ds Max เบื้องต้น
 • ประเภทและพื้นฐานการแก้ไขโมเดลแบบ Polygon
 • การสร้างโมเดลด้วยเทคนิค Fur และ Cloth
 • การใส่ต้นไม้สำเร็จรูป
 • การสร้างคนในฉาก
 • การจัดแสง
 • การจัดการ Material
 • เข้าใจส่วนประกอบโมเดล Autodesk Revit
 • การทำงานร่วมกันกับ Autodesk Revit
 • การนำเข้าและตั้งค่าไฟล์ .rvt
 • การจัดการแสงและมุมมองที่นำเข้าจาก Autodesk Revit
 • การสร้างภาพเสมือน

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

 • มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Autodesk 3ds Max ขั้นพื้นฐานหรืออย่างต่ำ 3 เดือน

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk 3ds Max ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 6,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 15,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา