ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk 3ds Max Animation for Mechanical

หลักสูตร Autodesk 3ds Max Animation for Mechanical

ระยะเวลาในการอบรม: 3 วัน

รายละเอียดหลักสูตร

โปรแกรม 3ds Max เป็นโปรแกรมที่สามารถสร้างเอนิเมชันได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งการสร้างเอนิเมชันสิ่งมีชีวิต หรือ เครื่องกล และอื่นๆ อีกมากมายตามที่ผู้สร้างจะสามารถจินตนาการได้ ในหนังสือเล่มนี้จะเน้นสอนการสร้างงานเอนิเมชันทางกลซึ่งจะสร้างตามหลักการการเคลื่อนที่ทางกล เช่น Rotation, Translation, Standard Joint, Rolling joint เป็นต้น รวมทั้งการเรียนรู้เครื่องมือ การตั้งค่างานเอนิเมชันและการจัดการกับโมเดลที่นำเข้ามาให้เหมาะสมกับการสร้างงานเอนิเมชันในโปรแกรม 3ds Max

เนื้อหาหลักสูตร 

  • เรียนรู้เครื่องมือในการสร้าง Animation
  • การสร้าง Animation ตามหลักการเคลื่อนที่ทางกล
  • การสร้าง Animation ของเหลว (PFlow)
  • การจัดการไฟล์ที่นำเข้ามาจากโปรแกรมอื่นทั้งแบบ 2D และโมเดล 3D

 คุณสมบัตรของผู้อบรม

* จำเป็นต้องผ่านการอบรมหลักสูตร 3ds Max Essentials หรือ ความรู้พื้นฐานในการใช้งานโปรแกรมอย่างน้อย 3 เดือน

* เข้าใจพื้นฐานการเคลื่อนที่ของโมเดล 3 มิติ

* มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Window (7,8.1 และ 10)

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม Autodesk 3ds Max ใช้ได้ 30 วัน
  • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
  • ประกาศนียบัตรจาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 8,900 บาท เรียนแบบส่วนตัว 18,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา