ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk Inventor Window and Door Design

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
14-15 ธ.ค. 65 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
19-20 ม.ค. 66 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
ผลงานลูกค้าของเรา