ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk Inventor Advanced Part Modeling

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
30-31 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
13-14 ส.ค. 63 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 6 0
17-18 ก.ย. 63 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
8-9 ต.ค. 63 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
ผลงานลูกค้าของเรา