ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอบ

หลักสูตร Autodesk AutoCAD Certified Exam

หลักสูตรที่เปิดสอบ : Autodesk AutoCAD Certified Exam
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าสอบ สาขา ลงทะเบียน
Autodesk AutoCAD Certified User Exam - 1 0 3,000 -
Autodesk AutoCAD Certified Professional Exam - 1 0 12,500 -
Autodesk AutoCAD Civil 3D Certified Professional Exam - 1 0 12,500 -
ผลงานลูกค้าของเรา