ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอบ

หลักสูตร Autodesk 3ds Max Certified Exam

หลักสูตรที่เปิดสอบ : Autodesk 3ds Max Certified Exam
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าสอบ สาขา ลงทะเบียน
Autodesk 3ds Max Certified User Exam - 1 0 3,000 -
Autodesk 3ds Max Certified Professional Exam - 1 0 12,500 -
ผลงานลูกค้าของเรา