ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอบ

หลักสูตร Autodesk Revit Certified Exam

หลักสูตรที่เปิดสอบ : Autodesk Revit Certified Exam
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าสอบ สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Revit Architecture Certified User Exam - 1 0 3,000 -
Autodesk Revit Architecture Certified Professional Exam - 1 0 12,500 -
Autodesk Revit MEP Mechanical Certified Professional Exam - 1 0 12,500 -
Autodesk Revit MEP Electrical Certified Professional Exam - 1 0 12,500 -
Autodesk Revit Structure Certified Professional Exam - 1 0 12,500 -
ผลงานลูกค้าของเรา