ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอบ

หลักสูตร Autodesk Inventor Certified Exam

หลักสูตรที่เปิดสอบ : Autodesk Inventor Certified Exam
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าสอบ สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Inventor Certified User Exam - 1 0 2,500 -
Autodesk Inventor Certified Professional Exam - 1 0 12,500 -
ผลงานลูกค้าของเรา