ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอบ

Autodesk Inventor Certified User Exam

 

การสอบวัดผล ความรู้ ความเข้าใจในอินเตอร์เฟส การจัดการกับโปรเจค สามารถเขียนสเกตซ์ 2 มิตแล้วนำไปสร้างพาร์ท 3 มิติ สร้างงานแอสเซมบลี และการสร้างงานเอกสารหรือดรออิ้งในการสั่งผลิตด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor® และรับประกาศนียบัตร Autodesk Inventor® Certified User ซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็น นักเรียน นักศึกษา หรือมืออาชีพ ประกาศนียบัตรนี้จะเป็นตัวยืนยันความสามารถของคุณ และความแตกต่างให้กับคุณเมื่อต้องแข่งขันกับผู้อื่น

การสอบ

การสอบผ่าน Autodesk Inventor® Certified User Exam ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 80% จากข้อสอบจำนวน 30 ข้อ 50 นาที ข้อสอบแบบ ตัวเลือก จับคู่ และตัวเลือกถูก/ผิด เป็นต้น

การเตรียมตัวก่อนสอบ Autodesk Inventor® Certified User

  • เข้ารับการอบรมที่ Autodesk Authorized Training Center หรือศึกษาและฝึกใช้โปรแกรม Autodesk Inventor® จากหนังสือ สื่อการสอน วีดีโอ ที่รับรองโดย Autodesk Official Press   

         

  • ควรทบทวนและฝึกใช้โปรแกรม Autodesk Inventor® เวอร์ชันปัจจุบันอย่างน้อย 50 ชั่วโมงตามหัวข้อที่จะออกสอบใน Autodesk Inventor® Certified User Exam

ประโยชน์จาก Autodesk Inventor® Certified User

  • พิสูจน์ระดับความสามารถในการใช้โปรแกรม Autodesk Inventor® รับรองความสามารถอย่างเป็นทางการจาก Autodesk และเพิ่มความน่าเชื่อถือของคุณและสร้างความมั่นใจให้กับนายจ้างของคุณ
  • จะได้รับประกาศนียบัตร Autodesk Inventor® Certified User และสามารถใช้โลโก้ Autodesk Certified User Logo ในสื่อออนไลน์ได้

          

 

  • ชื่อของคุณจะอยู่ในระบบข้อมูลของ Autodesk Certified

สิ่งสิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ประกาศนียบัตร Certificate of User จาก Autodesk

ค่าสอบและเอกสารการสอบ

- สอบแบบกลุ่ม 2,500 บาท สอบแบบส่วนตัว 4,900 บาท

 

สถานที่สอบ

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  6 ท่าน

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอบ  
ผลงานลูกค้าของเรา