ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอบ

หลักสูตร Autodesk Maya Certified Exam

หลักสูตรที่เปิดสอบ : Autodesk Maya Certified Exam
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าสอบ สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Maya Certified User Exam - 1 0 3,000 -
Autodesk Maya Certified Professional Exam - 1 0 12,500 -
ผลงานลูกค้าของเรา