ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอบ

Autodesk AutoCAD Certified Professional Exam

เพิ่มทักษะและความสามารถในการเขียนแบบและออกแบบในระดับมืออาชีพด้วยโปรแกรม Autodesk AutoCAD® โดยผ่านการสอบ Autodesk AutoCAD® Certified Professional Exam ซึ่งจะช่วยเพิ่มความก้าวหน้าในสายงาน เพิ่มความน่าเชื่อถือให้คุณ และจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในเวลาอันสั้น

การสอบ

การสอบผ่าน Autodesk AutoCAD® Certified Professional Exam ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 80% จากข้อสอบจำนวน 35 ข้อ 120 นาที ข้อสอบแบบใช้ไฟล์ที่กำหนดเพื่อหาตอบหรือตัวเลือก จับคู่ และตัวเลือกถูก/ผิด เป็นต้น

การเตรียมตัวก่อนสอบ Autodesk AutoCAD® Certified Professional

  • เข้ารับการอบรมที่ Autodesk Authorized Training Center หรือศึกษาและฝึกใช้โปรแกรม Autodesk AutoCAD® จากหนังสือ สื่อการสอน วีดีโอ ที่รับรองโดย Autodesk Official Press   

              

  • ควรทบทวนและฝึกใช้โปรแกรม Autodesk AutoCAD® เวอร์ชันปัจจุบันอย่างน้อย 400 ชั่วโมงตามหัวข้อที่จะออกสอบใน Autodesk AutoCAD®Certified Professional Exam

ประโยชน์จาก Autodesk AutoCAD® Certified Professional

  • พิสูจน์ว่าคุณมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Autodesk AutoCAD® ระดับมืออาชีพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานโดย Autodesk ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของคุณและสร้างความมั่นใจให้กับนายจ้างของคุณ
  • จะได้รับประกาศนียบัตร Autodesk AutoCAD® Certified Professional และมารถใช้โลโก้ Autodesk Certified Professional Logo ในสื่อออนไลน์ได้

            

สิ่งสิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ประกาศนียบัตร Certificate of Professional จาก Autodesk

ค่าสอบและเอกสารการสอบ

- สอบแบบกลุ่ม 12,500 บาท สอบแบบส่วนตัว 15,000 บาท

หมายเหตุ ราคานี้รวมค่าสอบจำนวน 1 ครั้งแล้ว

สถานที่สอบ

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

 

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอบ  
ผลงานลูกค้าของเรา