ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอบ

หลักสูตรที่เปิดสอบ

หลักสูตรที่เปิดสอบ : Autodesk Revit Certified Exam
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าสอบ สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Revit Architecture Certified User Exam - 1 0 3,000 -
Autodesk Revit Architecture Certified Professional Exam - 1 0 12,500 -
Autodesk Revit MEP Mechanical Certified Professional Exam - 1 0 12,500 -
Autodesk Revit MEP Electrical Certified Professional Exam - 1 0 12,500 -
Autodesk Revit Structure Certified Professional Exam - 1 0 12,500 -
หลักสูตรที่เปิดสอบ : Autodesk 3ds Max Certified Exam
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าสอบ สาขา ลงทะเบียน
Autodesk 3ds Max Certified User Exam - 1 0 3,000 -
Autodesk 3ds Max Certified Professional Exam - 1 0 12,500 -
หลักสูตรที่เปิดสอบ : Autodesk Maya Certified Exam
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าสอบ สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Maya Certified User Exam - 1 0 3,000 -
Autodesk Maya Certified Professional Exam - 1 0 12,500 -
ผลงานลูกค้าของเรา