ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor 100 Tips & Tricks

หลักสูตร Inventor 100 Tips & Tricks

ระยะเวลาในการอบรม: 2 วัน

Course Outline 

หลักสูตร “Inventor 100 Tips & Tricks” ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ใช้ Autodesk Inventor อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วที่สุด โดยเน้นที่เทคนิคและเคล็ดลับที่ช่วยให้งานออกแบบเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ที่คลอบคุมงาน Sketch, Part, Assembly, Drawing, iLogic Code ที่มีประโยชน์ และ Inventor Apps (Free) ที่น่าสนใจ การสอนจะเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จากการลงมือทำ และแทรกทฤษฎีที่เกี่ยวข้องบ้างเพื่อให้เข้าใจการแก้ปัญหามากขึ้น ทั้งยังมีตัวอย่างปัญหาอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์แก่ผู้เข้าอบรม

เนื้อหาของหลักสูตร

  • การตั้งค่า UI ที่ช่วยเข้าถึงคำสั่งได้เร็วขึ้น
  • Tips & Tricks เกี่ยวกับการเขียน 2D Sketch และ 3D Sketch
  • Tips & Tricks เกี่ยวกับ Part และ Sheet Metal
  • Tips & Tricks เกี่ยวกับ Assembly
  • Tips & Tricks เกี่ยวกับ Drawing
  • แนะนำ iLogic Code และ Inventor Apps ที่ช่วยให้การทำงานเร็วขึ้น

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Inventor Essentials มาแล้ว และหรือ มีประสบการณ์การออกแบบและเขียนโมเดล 3 มิติ ด้วย Autodesk Inventor ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

  • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
  • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor ใช้ได้ 30 วัน
  • ฟรีอาหารกลาววันและเครื่องดื่ม
  • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 6,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 16,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา